Llywydd / President: Kevin Evans

Cadeirydd / Chairman: Jason Thomas

Is Gadeirydd / Vice Chairman: Dafydd Evans

Ysgrifenydd / Secretary: Cadog Davies(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ysgrifenydd Cystadleuaeth / Competition Secretary: Greg Harrand 

Trysorydd / Treasurer: Anthea Jones 

Ysgrifenydd Aelodaeth / Membership Secretary: Rhydian Thomas

Prif Marshall / Chief Marshall: Dorian Evans

Swyddog y Wasg / Press Officer: Greg Harrand 

Autotests: Owen McConochie, Dafydd Evans, Rhydian Thomas, Anwen Davies

Clwb 250 / 250 Club: Gary Davies & Anthea Jones

Adloniant / Entertainment: Delun evans & Rhydian Thomas

Swyddogion Gwarchod Plant / Child Protection Officers: Delun Evans & Rhydian Thomas

Swyddog Offer / Equipment Officer: Gary Davies 

Swyddog Llyfr Llofion / Scrapbook Officer: Greg Harrand

Gwefesitr / Webmaster: George Eadon

Rhai i fyn i gyfarfodydd WAMC / Delegates to WAMC Meetings: Edryd Evans & Dorian Evans